Οικονομικό έτος 2015


CENTRAL PACK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Ισολογισμός της 30/6/2015
7η εταιρική χρήση (01/01/15 - 30/6/2015)

Ο ισολογισμός της Central Pack για το οικονομικό έτος 2015
(Click στην εικόνα για πλήρες μέγεθος)

CENTRAL PACK A.E.
Ισολογισμός της 31/12/2015
Εταιρική χρήση (01/07/15 - 31/12/2015)

Οικονομικό έτος 2015
(Click στην εικόνα για πλήρες μέγεθος)

Επικοινωνήστε μαζί μας


Get Direction Central Pack
Open: from 7:30 am to 4:30 pm