Ταινίες διπλής όψεως

 

Ταινίες διπλής όψεως
Οι ταινίες διπλής όψεως χρησιμοποιούνται σε πολλαπλές βιομηχανικές εφαρμογές, αλλά και από απλούς καταναλωτές. Θεωρούνται ιδανικές για τη σύνδεση δύο τμημάτων μόνιμα και μη αναστρέψιμα, την ισχυρή συγκόλλησή τους, με δυνατότητα μετακίνησης, ή την (προσωρινή) στερέωσή τους για μικρό χρονικό διάστημα.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κόλληση χαρτιού αλλά και για πακετάρισμα, καθώς είναι ιδανικές για κάθε είδους χάρτινη επιφάνεια. Διαθέτουν δυνατή κόλλα για μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία δεν αλλοιώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Οι ταινίες διπλής όψεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα και δεν προκαλούν φθορά στις επιφάνειες. Εφαρμόζουν εύκολα, ενώ βγαίνουν με την ίδια ευκολία, απλώς τραβώντας τις. Είναι διάφανες, κάτι που σημαίνει ότι δεν φαίνεται πως έχουν τοποθετηθεί.

Επικοινωνήστε μαζί μας


Get Direction Central Pack
Open: from 7:30 am to 4:30 pm